Welcome to the new Indico service!
Fysikum Public Lectures

Kvantmekanik med blotta ögat.

by Dr Andreas Rydh (Experimental Condensed Matter Physics, Fysikum, SU)

Europe/Stockholm
Kleinsalen ()

Kleinsalen

Description

På atomnivå uppför sig materia inte som vi är vana vid. Små partiklar kan tunnla och bete sig som vågor, deras spinn kan teleporteras.

Detta beskrivs av kvantmekaniken.

Men även i vardagen kan vi se den moderna fysikens egenskaper. Varför är guld gult? Vad är magnetism?

Ett inte lika vanligt fenomen är supraledning, där märkliga, kvantmekaniska effekter uppträder i stor skala och möjliggör levitation, strömmar som flyter utan motstånd och starka magneter.