GUK

Europe/Stockholm
  • 09:00 09:05
   Val av sekreterare och justeringsperson 5m
  • 09:05 09:10
   Fastställande av föregåendes mötesprotokoll 5m
   Minutes
  • 09:10 09:30
   Anmälningar och information från studierektorer, studievägledare med flera 20m
  • 09:30 09:40
   Tillsättning av arbetsgrupp för att utreda nytt klickarsystem 10m
   Speaker: Sören Holst (SU Fysikum)
  • 09:40 09:50
   Förslag för att förbättra upplägget för kandidatarbeten som ofta redovisas på hösten när masterprogrammen startar 10m
   Speaker: Fredrik Hellberg (SU Fysikum)
  • 09:50 10:50
   Nya kursplaner för 22 avancerade kurser 1h
   http://www.fysik.su.se/~clement/tmp/GUK/20161207/
   Speaker: Dr Åsa Larson (Stockholms Universitet)
  • 10:50 10:55
   Övriga frågor 5m