GUK

Europe/Stockholm
A4:1003 ()

A4:1003

  • 09:00 09:01
   Val av sekreterare och justeringsperson 1m
  • 09:01 09:02
   Fastställande av föregåendes mötesprotokoll 1m
   Slides
  • 09:05 09:20
   Anmälningar och information från studierektorer, studievägledare med flera 15m
  • 09:20 09:30
   Rapport om SI 10m
   Speaker: Wikberg Emma
  • 09:30 09:40
   Kursplan för ny kurs "Forskarseminarium" 10m
   Speaker: Dr Åsa Larson (Stockholms Universitet)
   Slides
  • 09:40 09:50
   Schemaläggning för kurser på avancerad nivå 10m
   Speaker: Dr Åsa Larson (Stockholms Universitet)
   Slides
  • 09:50 10:00
   Ny kursbok för "Atom och molekylfysik" 10m
   Speaker: Dr Åsa Larson (Stockholms Universitet)
  • 10:00 10:10
   Rapport från arbetsgruppen om Atom och Mol laborationer 10m
   Speaker: Tony Hansson (SU Fysikum)