Fysikum Public Lectures

ATLAS-experimentet vid CERN - vad kan en miljard protonkollisioner lära oss om universum?

by Sara Strandberg (SU Fysikum)

Europe/Stockholm
Oskar Klein Auditorium ()

Oskar Klein Auditorium

Description
Förra sommaren rapporterade forskarna vid CERN-laboratoriet att de hittat den länge eftersökta Higgspartikeln. Upptäckten var en av de största i vetenskapens historia och bekräftar den rådande teorin om universum. Men har LHC:s protonkollisioner och upptäckten av Higgspartikeln också hjälpt partikelfysikerna framåt i sin jakt på den mörka materian?