Welcome to the new Indico service!
Fysikum Public Lectures

Är vi ensamma? Om jakten på intelligent liv i rymden.

by Dr Erik Zackrisson (Department of Astronomy, Stockholm University)

Europe/Stockholm
Oskar Klein Auditorium ()

Oskar Klein Auditorium

Description
I över femtio års tid har astronomer spanat efter signaler från utomjordiska civilisationer, men hittills utan framgång. Betyder tystnaden att vi är ensamma i Vintergatan, eller bara att vi söker på fel sätt? Föredraget handlar om det naturvetenskapliga sökandet efter intelligent liv i rymden. Här presenteras även preliminära resultat från det första svenska projektet av detta slag.