Fysikum Public Lectures

Öppen föreläsning: Antimateria

by Dr Svante Jonsell (Stockholm University), forskare i atomfysik (Fysikum, Stockholms universitet)

Europe/Stockholm
Kleinsalen ()

Kleinsalen

Description
Atomer av antimateria har nyligen skapats och fångats i en atomfälla vid ALPHA experimentet vid det europeiska fysiklaboratoriet CERN. Vad är egentligen antimaterien och hur går det till att bygga ihop atomer av den? Vad vill forskarna använda de infångade atomerna till? Har antimaterien praktisk nytta eller är den rentav farlig?