Fysikum Public Lectures

Uppfinningar och Upptäckter på CERN under 60 år

by Barbro Åsman (SU Fysikum)

Europe/Stockholm
Kleinsalen ()

Kleinsalen

Description
Det Europeiska laboratoriet CERN bildades för 60 år sedan och hur detta gjordes möjligt kommer att presenteras under föredraget. Under dessa 60 år har CERN legat i frontlinjen för utforskningen av universums minsta beståndsdelar. De stora upptäckterna som gjorts vid CERN, och hur de passar in i de moderna teorierna för hur allting fungerar kommer också att diskuteras. Dessa stora upptäckter hade inte kunnat göras utan många tekniska innovationer. Vissa av dessa tekniska landvinningar har fått stor betydelse utanför partikelfysikforskningen.