Fysikum Public Lectures

Solens många ansikten

by Dan Kiselman (Svenska Astronomiska Sällskapet)

Europe/Stockholm
Kleinsalen ()

Kleinsalen

Description
Strålningen från solen förser oss med ljus och värme. Men den innehåller också information. Om vi kan tolka ljuset kan vi lära oss hur solen - och därmed även andra stjärnor - fungerar. Vi tittar på exempel från det svenska solteleskopet på La Palma och olika rymdobservatorier och häpnar över hur olika solen kan te sig beroende på vilket ljus man väljer att observera.