Fysikum Public Lectures

ATLAS-experimentet vid CERN - vad kan en miljard protonkollisioner lära oss om universum?

by Sara Strandberg (SU Fysikum)

Europe/Stockholm
Kleinsalen ()

Kleinsalen

Description
Den stora partikelacceleratorn LHC vid CERN levererade sitt första banbrytande resultat i och med upptäckten av Higgspartikeln i juli 2012. I nästan två år har acceleratorn nu genomgått en uppgradering för att fördubbla kollisionsenergin, och startade upp igen vid ny rekordenergi i maj 2015. Men vad är det egentligen CERN:s partikelfysiker hoppas finna i dessa nya högenergetiska kollisioner? Hur kan mänsklighetens största och mest avancerade vetenskapliga instrument föra oss närmare svaret på frågan om vad vårt universum består av hur det fungerar?