Welcome to the new Indico service!
Fysikum Public Lectures

Studier av energi omvandlingar vid gränsytor

by Anders Nilsson (SU Fysikum)

Europe/Stockholm
Kleinsalen ()

Kleinsalen

Description
Vi har i det framtida samhället stora utmaningar att finna lösningar till att producera bränslen för transport sektorn. En möjlighet är att producera våra framtida bränslen ifrån solljus, vatten och koldioxid samt att använda dessa bränslen i en bränslecell som genererar elektricitet. Det är en vision som efterliknar naturen att skapa och lagra energi genom kemiska bindningar. De viktiga processerna sker genom kemiska energiomvandlingar på gränsytor med hjälp av en katalysator. Här kommer jag belysa vår forskning inom kemisk fysik med användning av röntgenstrålning för att ge en grundläggande förståelse av vad som sker vid gränsytorna i konstgjord fotosyntes och bränsleceller.