Welcome to the new Indico service!
Öppna föreläsningar på Albanova

Einstein och tankeexperimenten – om värdet av att föreställa sig det omöjliga

by Sören Holst (SU Fysikum)

Europe/Stockholm
Klein, FR4 ()

Klein, FR4

Description
Tankeexperiment intar en central plats i Einsteins sätt att resonera. Som när han frågar sig hur det skulle vara att färdas tillsammans med en ljuspuls, eller när han försöker kullkasta kvantfysiken med hjälp av intrikata uppställningar. Dessa och liknande tankeexperiment tänjer rejält på gränserna för vad som faktiskt är möjligt. Hur kommer det sig att man inom fysiken kan få ut så mycket av att föreställa sig det omöjliga?