Öppna föreläsningar på Albanova

Kosmologi - kosmos i sin helhet

by Alexander Sellerholm (SU Fysikum)

Europe/Stockholm
FR4

FR4

Description
Kosmologi är läran om kosmos som helhet - d.v.s. om universums uppkomst, utveckling och dess storskaliga struktur. Den moderna kosmologin främsta kännetecken är universums dynamiska expansion och under modern tid har man med nya observationer kunnat granska Big Bang-teorin i detalj. Med hjälp av teori och observationer kan vi idag säga vad som hände i universum när det bara var bråkdelar av en sekund gammalt och sedan följa utvecklingen fram till idag, 14 miljarder år senare. Vi kommer bland annat prata om vad som egentligen menas med Big Bang, hur stort vårt universum är, varför alla tycker de befinner sig i centrum och består stjärnstoft, samt vad Einstein trodde var sin största blunder.