Öppna föreläsningar på Albanova

Julföreläsning - Michael Faradays 190-åriga tradition - 20 årsjubileum!

by Carl-Olof Fägerlind, Max Kesselberg (Stockholm University)

Europe/Stockholm
FR4 (Oskar Kleinsalen) (AlbaNova Main Building)

FR4 (Oskar Kleinsalen)

AlbaNova Main Building

Description

"Christmas Lectures" hålls årligen vid Royal Institution i London för att presentera vetenskapliga frågor på ett informativt och underhållande sätt. De inleddes redan 1825 och en av de tidigaste och flitigaste föreläsarna var Michael Faraday. I hans anda visar vi experiment för alla åldrar, nu för tjugonde gången.

Möt Carl-Olof Fägerlind, lärarfortbildare och fysiklärare och Max Kesselberg, fil doktor.