Öppna föreläsningar på Albanova

Från sanatorium till Nobelkommitté - C.W. Oseen och moderniseringen av fysiken i Sverige

by Karl Grandin (KVA)

Europe/Stockholm
Oskar Klein salen ()

Oskar Klein salen

Description
I stället för att låta fysiken definiera mitt ämne har jag valt att följa en historisk fysiker, C.W. Oseen, som var professor i mekanik och matematisk fysik i Uppsala från 1909. Numera är han kanske mest känd som mannen som löste problemet med ett Nobelpris till Albert Einstein. Han var verksam i en brytningstid för fysiken som han hade att förhålla sig till som fysiker själv, men också som mångårig ledamot av Nobelkommittén i fysik. Hans områden spände från matematik, hydrodynamik till flytande kristaller. Han var även med och grundade svenska fysikersamfundet och var även en icke oäven konstnär. Han är helt enkelt en mycket intressant människa och exponent för fysiken under första halvan av 1900-talet.