Welcome to the new Indico service!
Öppna föreläsningar på Albanova

Bilder av exoplaneter

by Markus Janson (Stockholm University, Department of Astronomy)

Europe/Stockholm
Oskar Klein Auditoriumsalen ()

Oskar Klein Auditoriumsalen

Description
De flesta planeter kring andra stjärnor än solen (s.k. exoplaneter) som hittills känner till har inte kunna avbildas direkt, utan har upptäckts med olika indirekta metoder. En snabb teknisk utveckling har dock lett till att direkt avbildning spelar en allt större roll i upptäckter av exoplaneter, vilket gör att vi för första gången kan börja studera deras atmosfärer. Detta har betydelse för den framtida utvecklingen av forskning kring exoplaneter, som i förlängningen siktar mot att kunna studera jordlika planeter, för att bland annat utröna om det finns liv utanför vårt solsystem.