Welcome to the new Indico service!
Öppna föreläsningar på Albanova

Med periferin i fokus

by Linda Lundström (KTH, Stockholm)

Europe/Stockholm
FR4 ()

FR4

Description
Synen är det viktigaste sinnet för de flesta människor och det ses oftast som självklart att få en bra optisk korrektion, t.ex. i form av glasögon. Däremot är det relativt okänt hur de optiska felen i det perifera synfältet påverkar vårt seende. Detta föredrag handlar om perifer korrektion för närsynthet och för makuladegeneration (förändringar i gula fläcken som försämrar det centrala seendet).