Welcome to the new Indico service!
Öppna föreläsningar på Albanova

JULFÖRELÄSNING - Michael Faradays 190-åriga tradition

by Carl-Olof Fägerlind, Max Kesselberg

Europe/Stockholm
FR4 (Kleinsalen) ()

FR4 (Kleinsalen)

Description
"Christmas Lectures" hålls årligen vid Royal Institution i London för att presentera vetenskapliga frågor på ett informativt och underhållande sätt. De inleddes redan 1825 och en av de tidigaste och flitigaste föreläsarna var Michael Faraday. I hans anda visar vi experiment för alla åldrar, nu för sjuttonde gången.