Öppna föreläsningar på Albanova

Supernovor och universums accelererande expansion

by Prof. Ariel Goobar (Fysikum, University of Stockholm)

Europe/Stockholm
FR4 (Kleinsalen)

FR4 (Kleinsalen)

Description
Under de senaste årtionden har astronomer och fysiker gjort dramatiska upptäckter kring Universums egenskaper: vanliga atomer utgör endast en mindre bråkdel av den kosmiska sammansättningen. Märkligast av allt är förekomsten av "mörk energi" som får Universum att expandera allt snabbare. Hur mäter man sådant? Genom noggranna studier av exploderande stjärnor, supernovor, vars ljus färdats i flera miljarder år kan man lära sig hur universums expansion har sett ut under tiden som har förflutit sedan ljuset började sin färd mod Jorden. Med den informationen kan man dels extrapolera universums rörelse tillbaka till Big Bang och ta reda på när allting började, samt försöka att förutsäga universums framtid.