Nov 22 – 26, 2021
AlbaNova Main Building
Europe/Stockholm timezone
Please note: ECTI 2021 will be held as a hybrid event.

Invited Speakers

List of confirmed invited speakers

 • Chi-Wen Chou
 • Christian Marciniak
 • Christian Ospelkaus
 • Christian Roos
 • Cyrille Solaro
 • Daniel Rodriguez
 • David Leibrandt
 • Georg Bruun
 • Giovanna Morigi
 • Hartmut Häffner
 • Henning Schmidt
 • John Bollinger
 • Jun Ye
 • Karan Mehta
 • Kihwan Kim
 • Kjeld Eikema
 • Klemens Hammerer
 • Krzysztof Jachymski
 • Lukas Slodicka
 • Martin Ringbauer
 • Nils Huntemann
 • Oldrich Novotny
 • Raghu Srinivas
 • Rianne Lous
 • Roee Ozeri
 • Steen Brøndsted Nielsen
 • Stefan Willitsch
 • Stephan Schlemmer
 • Steven King
 • Tobias Schätz
 • Tracy Northup
 • Viktor Krutianskii

Speakers at the Mainz satellite meeting (to be confirmed):

 • Christian Schiegelow
 • Daniel Kienzler
 • Elena Jordan
 • Roland Wester
 • Sergey Eliseev
 • Ulrich Poschinger

Speakers at the Oxford satellite meeting:

 • Andriana Tsikritea
 • April Cridland
 • Chi Zhang
 • David Nadlinger
 • Graham Stutter
 • Mariam Akhtar