Jun 14 – 16, 2023
AlbaNova Main Building
Europe/Stockholm timezone

Exhibition and Sponsors

Fysikdagarna 2023 is organised by the Swedish Physical Society together with Stockholm University and KTH. It is made possible through generous support from the departments of Applied Physics and Physics, KTH, and Fysikum, Stockholm University. We also gratefully acknowledge that the conference is supported economical by the Royal Swedish Academy of Sciences through its Nobel Institute of Physics. Marcus and Amalia Wallenberg foundation gives economical support for arrangements of Wallenbergs fysikpris with selection of Swedish participants in the International Physics Olympiad, to in-service traing of physics teachers, and some activities of undervisningssektionen within the Swedish Physical Society.

 

Also the support from contributors to the exhibition is acknowledged. The exhibition and the poster session will be in the atrium near the lecture rooms.

 

En stor del av NO-undervisningen består av laborationer. Det praktiska arbetet är viktigt för elevernas förståelse och kunskapsinhämtning. 

Genom att använda digitala verktyg i NO-undervisningen kan man flytta fokus från att avläsa mätvärden till att tolka och analysera förlopp. Värdefull undervisningstid ägnas åt kunskapsinhämtning och inlärningsprocessen blir mer inspirerande. 

Välkommen till vår monter på Fysikdagarna där vi visar utvalda produkter från vårt sortiment av undervisningsmaterial för det naturvetenskapliga ämnena.

 

 

Nationellt resurscentrum för fysik (NRCF) har till uppgift att ge lärare möjlighet till fortbildning och hjälpa dem att hitta inspirerande resurser till sin fysikundervisning. Vi gör det genom att själva och i samarbete med andra ge kurser och fortbildningsdagar och utveckla material, men också genom att samla, granska, utvärdera och sprida information från andra. Under Fysikdagarna visar NRCF sin nya hemsida samt pratar gärna med fysiklärare om bl.a. deras behov av stöttning och fortbildning.

 

Gleerups är en av Sveriges ledande aktörer för framgångsrikt lärande. Utifrån en stark pedagogisk plattform och  ett tydligt användarfokus vill vi bidra till att bygga världens bästa skola och högskola. Gleerups har ett stort utbud av tryckta och digitala läromedel för gymnasieskola och vuxenutbilning. Vi erbjuder moderna och pedagogiska läromedel som stärker din undervisning och underlättar din planering. Du och dina elever får strukturerade läromedel som är granskade, kvalitetssäkrade och anpassade efter kurs- och ämnesplaner och kunskapskrav. Alla våra läromedel är utvecklade i nära samarbete med skolor, lärare och elever runt om i landet.

Välkommen att träffa oss på Fysikdagarna!

Här hittar du tryckta och digitala läromedel i fysik för gymnasium och vuxenutbildning:
https://www.gleerups.se/laromedel/gymnasium-och-vuxenutbildning/fysik

 

Natur & Kultur Läromedel och Akademi erbjuder läromedel för förskola, skola och vuxenutbildning samt litteratur för högre studier och yrkesmässig utveckling inom pedagogik och psykologi. Här hittar du tryckt, blended, heldigitalt och kompetensutveckling för lärare.

Läs mer, prova och köp på nok.se

 

Labmix Instrument AB är nu exklusiv återförsäljare i Sverige för Vernier Science Education
och Frederiksen Scientific. Vi ser Verniers dataloggersystem som Framtidens Laborativa Läromedel där fokus ligger på att analysera och förstå laborationsresultat utifrån den visade grafen. 

Under Fysikdagarna hoppas vi kunna presentera några intressanta experiment samt produkter ur Verniers katalog för 2023. Vi kommer även lyfta fram Fysiktävlingen IYPT, (International Young Physicists' Tournament) och erbjuda skolor som deltar i tävlingen viss rabatt på laborationsutrustning ur vårt sortiment.

 

 

 

I mer än 120 år har vi på Liber utvecklat läromedel, kurs- och managementlitteratur, tillsammans med de främsta forskarna, författarna och inspiratörerna i näringslivet. En Liberprodukt ska underlätta lärandet, locka till nyfikenhet och utmana läsaren att ställa nya frågor. När vi tillsammans förädlar idéer, forskning och kunskap till högkvalitativa produkter, tryckta som digitala, bidrar vi till ett demokratiskt och öppet samhälle. Och till kunskap som gör skillnad.

Kom förbi och prata läromedel med oss under Fysikdagarna!

Läs mer om våra läromedel i fysik här: https://www.liber.se/laromedel/gymnasium/fysik