Jun 14 – 16, 2023
AlbaNova Main Building
Europe/Stockholm timezone

Session

Sektionen för atom-, molekyl- och optisk fysik

Jun 14, 2023, 9:00 AM
Oskar Klein Auditorium FR4 (AlbaNova Main Building)

Oskar Klein Auditorium FR4

AlbaNova Main Building

Roslagstullsbacken 21, 114 21 Stockholm

Presentation materials

There are no materials yet.
6/15/23, 3:30 PM
Sektionen för atom-, molekyl- och optisk fysik
Sektionen för atom-, molekyl- och optisk fysik
Building timetable...